Up

Vui lòng mở trang trong trình duyệt của bạn để sử dụng tính năng này.

Close

  1. Hỗ trợ
  2. Lời khuyên thiết thực
  3. Tranh luận và tìm đối số trong một văn bản

 

Tranh luận và tìm đối số trong một văn bản

  • 4 phút đọc  •  28 April 2022

 

Khi bạn đang trong một tác phẩm biên tập yêu cầu bạn tranh luận một văn bản để hỗ trợ hoặc phản bác một luận điểm, bạn nhất thiết sẽ phải tìm ra những ý tưởng hoặc nguồn thông tin sẽ đưa ra để biện minh cho quan điểm của bạn. Việc tìm kiếm văn bản này có vẻ khó khăn hơn nếu bạn có nhiều trang để đọc để tìm một vài đoạn trích văn bản nhỏ liên quan đến các chủ đề mà bạn quan tâm. Thật không dễ dàng để đọc các trang và các trang văn bản dài và sau đó ghép chúng lại với nhau một cách ngắn gọn để phát triển lập luận, phải không?

Tranh luận các bài báo không phải là một việc dễ dàng! Sau cùng, nếu bạn sử dụng nghệ thuật trình diễn trong bài luận cuối cùng của mình, bạn sẽ cần phải mang theo “bằng chứng” từ nhiều nguồn khác nhau để sao lưu ý tưởng của mình.
Chà, đó là nơi Resoomer Công cụ tóm tắt văn bản ra đời để đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu và phân tích cú pháp tài liệu của bạn nhằm đơn giản hóa thông tin đến mức tối thiểu. Bạn chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian hơn bằng cách đăng các chủ đề mà bạn quan tâm để phát triển lập luận của mình , hơn là bằng cách đọc văn bản dài của bạn và do đó lãng phí thời gian cho các chủ đề mà bạn không quan tâm . Vấn đề chỉ là chiến lược và phương pháp để có hiệu quả trong giai đoạn nghiên cứu này cho bài viết của bạn.

Bản tóm tắt được tối ưu hóa để tổng hợp dễ dàng hơn

Chức năng tóm tắt được tối ưu hóa tập hợp các đoạn của bài viết nguồn liên quan đến chủ đề bạn quan tâm.
Khi bạn sử dụng chức năng này, công cụ sẽ hỏi bạn về (các) chủ đề bạn thích. Sau khi chủ đề được cung cấp, Resoomer sẽ tìm tất cả các đoạn có liên quan trong tài liệu nguồn của bạn và tập hợp chúng lại với nhau cho bạn. Sau đó, bạn có thể chỉ cần sử dụng những đoạn văn này để phát triển lập luận của mình thành một văn bản mạch lạc để đi đến kết luận của bạn.
Bạn cũng có thể tận dụng tối đa tính năng tóm tắt nâng cao bằng cách sử dụng nó như một bản tóm tắt nâng cao hướng tới các chủ đề của bạn. Với điều này, bạn có một giải pháp cô đọng văn bản để tối ưu hóa thời gian đọc của bạn và giúp bạn tổng hợp hiệu quả các chủ đề bạn đang làm .

Phân tích để lập luận một văn bản

Bạn cũng có thể chọn chỉ thực hiện một phân tích chung thay vì tóm tắt tài liệu nguồn của bạn. Trong trường hợp này, chức năng phân tích văn bản sẽ vô cùng hữu ích với bạn.
Thay vì trích xuất thông tin liên quan đến chủ đề yêu thích từ tài liệu nguồn của bạn, tính năng phân tích văn bản sẽ làm nổi bật bất kỳ thông tin có giá trị nào để lập luận cho văn bản của bạn.
Đây có thể là sự kiện và số liệu chính hoặc thông tin chung cần thiết cho phần tóm tắt của bài báo. Văn bản được đánh dấu rất hữu ích để đọc lướt qua các bài báo dài mà không làm mất thông tin.

Một công cụ trợ giúp để tìm kiếm các đối số trong một văn bản

Nếu bạn cần tìm ý tưởng hoặc đoạn văn chính trong vô số tài liệu để lập luận một văn bản, Resoomer sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Công việc nghiên cứu thông tin này trong tài liệu của bạn để phát triển các lập luận, tóm tắt, bình luận của bạn hoặc bất kỳ văn bản nào khác sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Thời gian nghiên cứu của bạn để tìm thông tin chính có thể được giảm đáng kể với phần tóm tắt phân tích văn bản và tóm tắt được tối ưu hóa vì nó có thể giúp bạn đọc lướt qua thông tin. Đây sẽ là một cách rất tốt để bạn cải thiện năng suất của mình trong giai đoạn tranh luận này của công việc.

Những bài viết liên quan