Up

Proszę otworzyć stronę w przeglądarce, aby skorzystać z tej funkcji.

Close

 1. Wsparcie
 2. Jak widzimy rzeczy...
 3. Podsumowanie i synteza: na czym polega różnica?

 

Podsumowanie i synteza: na czym polega różnica?

 • 2 minut czytania  •  1 maja 2022

 

Podsumowanie i synteza, często stosowane zamiennie, różnią się od siebie w sposób zasadniczy. Każdy z nich ma inny cel, proces i wynik.

Co to jest streszczenie tekstu?

Streszczanie oznacza zebranie głównych punktów tekstu i przedstawienie ich własnymi słowami w sposób jasny, zwięzły i spójny.
Jeśli chcesz wyodrębnić główne idee i przedstawić je w bardziej przej rzysty i przystępny sposób, musisz dokonać podsumowania.
Istnieje wiele sposobów streszczania, ale głównym z nich jest zmniejszenie liczby słów w celu formalnego przedstawienia skróconego tekstu, aby zaoszczędzić czas czytania. Należy to jednak zrobić w taki sposób, aby istota tekstu pozostała niezmieniona.


Ostateczne streszczenie pisemne powinno respektować główne założenia tekstu oryginalnego, nie powinno zaprzeczać ani przekształcać idei przedstawionej przez autora.
Proces streszczania tekstu jest wykorzystywany w wielu zawodach i miejscach pracy, m.in. w szkołach, placówkach edukacyjnych i szkoleniowych, pedagogice i dziennikarstwie – jest niezwykle przydatny w szybko zrozumieć tekst, ale uważać, by był on bardziej zwięzły niż tekst oryginalny.

Oto 5 kluczowych kroków do podsumowania tekstu:

 • Po pierwsze: przeczytaj uważnie tekst.
 • Po drugie: podziel go na kluczowe części.
 • Po trzecie: określ i zapisz własnymi słowami kluczowe punkty każdej sekcji.
 • Po czwarte: ułóż podsumowanie tekstu, łącząc te punkty.
 • Po piąte: porównaj z tekstem oryginalnym.

Podsumowanie w kilku słowach:

 • Streszczanie to proces polegający na napisaniu zwięzłej wersji tekstu oryginalnego.
 • Pisząc podsumowanie, nie należy pomijać głównej myśli i wniosków zawartych w tekście oryginalnym.
 • Streszczenie tekstu pozwala czytelnikom szybko zrozumieć długi tekst i zaoszczędzić czas.

Co to jest podsumowanie tekstu?

Podsumowanie tekstu to zaawansowana technika pisania, która polega na zebraniu pomysłów i wniosków z różnych źródeł lub platform i połączeniu ich w celu wyciągnięcia konkluzji. W tym procesie zapewnia się, że żaden z głównych punktów każdego źródła nie zostanie pominięty, a także tworzy się nową interpretację oryginalnego tekstu.
Łączy ona kluczowe punkty, które autorzy zawarli w swoich pracach, i dostarcza nowych wniosków i wyjaśnień. Celem jest zbadanie podobieństw i różnic między źródłami oraz stworzenie nowego tekstu, który pokaże czytelnikom, gdzie idee są zbieżne, a gdzie rozbieżne. Wyodrębniając idee oryginalnych autorów, otrzymujemy tekst zinterpretowany i przeformułowany.


W nauczaniu i edukacji synteza jest nadal szeroko wykorzystywana do wpajania uczniom umiejętności rozumowania i krytycznego myślenia, którzy badają różne źródła, aby pokazać, jak wszystko do siebie pasuje. Najczęściej studenci piszą eseje podsumowujące kursy uniwersyteckie – recenzje literatury są przykładem podsumowania.

Podsumowanie w skrócie:

 • Synteza to technika polegająca na łączeniu informacji z różnych źródeł w celu napisania nowego tekstu, w którym formułuje się własne sądy.
 • Jest on powszechnie stosowany w instytucjach edukacyjnych i zawodowych do uczenia krytycznego myślenia i formułowania opinii.

W jaki sposób Resoomer pomaga w podsumowaniu i syntezie tekstu pisanego?

Dzięki zastosowaniu algorytmów streszczacz tekstu Resoomer skutecznie wyłapuje główne punkty tekstu, wyodrębnia najważniejsze informacje i dostarcza podsumowanie tekstu dostosowane do tematu.
Eliminuje z tekstu oryginalnego zwroty przejściowe, zbędne klauzule i nadmiar przykładów, sprowadzając go do tego, co najważniejsze. Niezależnie od tego, czy jest to artykuł, raport, praca dyplomowa, analiza, opracowanie techniczne czy inne, możesz je wszystkie streścić za pomocą programu Resoomer.


I to nie wszystko. Resoomer pomaga również w syntezie. Korzystając z dwóch lub więcej różnych tekstów, Resoomer zidentyfikuje kluczowe punkty w dokumentach i wyróżni je dla Ciebie, tak abyś mógł wykorzystać je do stworzenia własnych wniosków.
Zwiększ swoją wydajność, oszczędzaj czas i energię, podsumowuj i syntetyzuj efektywnie za pomocą Resoomera – najlepszego darmowego narzędzia do streszczania tekstu online.

Powiązane artykuły