Up

Otevřete prosím stránku ve vašem prohlížeči, abyste mohli použít tuto funkci.

Close

 1. Pomoc
 2. Jak vidíme věci my...
 3. Shrnutí a syntéza: rozdíl?

 

Shrnutí a syntéza: rozdíl?

 • 2 minut čtení  •  1 května 2022

 

Shrnutí a syntéza, které se často používají zaměnitelně, se výrazně liší. Každá z nich má jiný cíl, postup a výsledek.

Co je to shrnutí textu?

Shrnutí znamená shrnutí hlavních bodů textu a jejich jasnou, stručnou a ucelenou prezentaci vlastními slovy.
Pokud chcete pouze vyjmout hlavní myšlenky a zhuštěně je shrnout do mnohem srozumitelnější a přístupnější podoby, musíte shrnout.
Existuje mnoho způsobů shrnutí, ale hlavním z nich je snížení počtu slov pro formální prezentaci zkráceného textu, aby se ušetřil čas čtení. Je však třeba postupovat tak, aby podstata textu zůstala zachována.


Konečné písemné shrnutí by mělo respektovat hlavní zásady původního textu a nemělo by být v rozporu s myšlenkou, kterou autor předkládá, ani ji měnit.
Proces shrnutí textu se používá v mnoha profesích a na mnoha pracovištích, včetně škol, vzdělávacích a školicích institucí, pedagogiky a žurnalistiky – je velmi užitečný pro. rychle porozumět textu, ale dávejte pozor, aby byl stručnější než původní text.

Zde je 5 klíčových kroků pro shrnutí textu:

 • Za prvé: pozorně si přečtěte text.
 • Za druhé: rozdělte ji na klíčové části.
 • Za třetí: určete a vlastními slovy napište klíčové body každé části.
 • Za čtvrté: vytvořte shrnutí textu kombinací těchto bodů.
 • Za páté: porovnejte jej s původním textem.

Shrnutí v několika slovech:

 • Shrnutí je proces psaní stručné verze původního textu.
 • Při psaní závěrečného shrnutí by neměla být opomenuta hlavní myšlenka a závěry původního textu.
 • Shrnutí textu umožňuje čtenářům rychle pochopit dlouhý text a ušetřit čas.

Co je to shrnutí textu?

Shrnutí textu je pokročilá technika psaní, která spojuje myšlenky a poznatky z různých zdrojů nebo platforem a kombinuje je za účelem vyvození závěru. Při tomto procesu je zajištěno, že žádný z hlavních bodů každého pramene nebude opomenut a vznikne nová interpretace původního textu.
Kombinuje klíčové body, které původní autoři uvedli ve svých článcích, a poskytuje nové závěry a vysvětlení. Cílem je prozkoumat podobnosti a rozdíly mezi prameny a vytvořit nový text, který čtenářům ukáže, kde se myšlenky sbližují a kde rozcházejí. Extrakcí myšlenek původních autorů získáme interpretovaný a přeformulovaný text.


V oblasti výuky a vzdělávání se syntéza stále hojně využívá k tomu, aby se studentům vštípila schopnost argumentace a kritického myšlení, kdy zkoumají různé zdroje, aby ukázali, jak do sebe vše zapadá. Studenti většinou píší shrnující eseje pro své univerzitní předměty – příkladem shrnutí jsou recenze literatury.

Stručné shrnutí:

 • Syntéza je technika spojování informací z různých zdrojů do nového textu, v němž formulujete vlastní úsudek.
 • Je hojně využíván ve vzdělávacích a odborných institucích k výuce kritického myšlení a formulování názoru.

Jak vám Resoomer pomáhá shrnout a syntetizovat psaný text?

Shrnovač textu Resoomer pomocí algoritmů efektivně filtruje hlavní body textu, vybírá nejdůležitější informace a poskytuje vám shrnutí textu zaměřené na dané téma.
Z původního textu odstraňuje přechodníky, zbytečné věty a nadbytečné příklady a redukuje jej na to podstatné. Ať už se jedná o článek, zprávu, diplomovou práci, analýzu, technickou studii nebo něco jiného, vše můžete shrnout pomocí aplikace Resoomer.


A to není všechno. Resoomer také pomáhá syntetizovat. Pomocí dvou nebo více různých textů Resoomer identifikuje klíčové body dokumentů a zvýrazní je, abyste je mohli použít k vytvoření vlastního závěru.
Zvyšte svou produktivitu, ušetřete čas a energii, efektivně shrnujte a syntetizujte pomocí Resoomeru – dokonalého bezplatného online nástroje pro shrnutí textu.

Související články