1. Pomoc
  2. Jak vidíme věci my...

Jak vidíme věci my...

Shrnutí a syntéza: rozdíl?

Shrnutí a syntéza, které se často používají zaměnitelně, se výrazně liší. Každá z nich má jiný cíl, postup a výsledek. Co je to shrnutí textu? Shrnutí znamená shrnutí hlavních bodů textu a jejich jasnou, stručnou a ucelenou prezentaci vlastními slovy.Pokud chcete pouze vyjmout hlavní myšlenky a zhuštěně je shrnout do...

Naše poslání

Setkali jste se někdy s textem, zprávou, esejí nebo článkem, který byl bolestivě dlouhý na čtení a obtížně srozumitelný? Co kdyby existoval způsob, jak shrnout všechny ty dlouhé články a textové dokumenty tak, aby byly snadno a rychle srozumitelné? Shrnovač textu Resoomer pro vás zjednodušuje a shrnuje text, abyste se...

Sumarizující textový nástroj

Ano, je obtížné rychle číst a porozumět dlouhým textům, zejména pokud jsou součástí vědeckých článků a historických prací. V každém případě je však třeba je interpretovat. Proč? Protože musíte umět následující věci: Vytvářet smysluplné závěry z pokročilé četby. Mějte přehled o autorových myšlenkách, abyste mohli rozvíjet své argumenty. Vytvářejte souhrnné...