1. Hỗ trợ
  2. Những thứ cơ bản

Những thứ cơ bản

Tóm tắt một văn bản

Cho dù từ điện thoại di động, máy tính bảng hay máy tính của bạn, để tóm tắt một văn bản trực tuyến miễn phí, hãy truy cập Resoomer.com . Việc sử dụng rõ ràng, đơn giản và dễ tiếp cận. Bắt đầu nhanh chóng và không cần xác thực...

Tổng hợp một bài báo trực tuyến

Bạn có phải là một trong những người đọc rất nhiều bài báo một ngày trên internet? Bạn có muốn tóm tắt một bài báo trực tuyến quá dài? Với Resoomer, bạn sẽ có thể đọc các bài báo dài này trong vài giây bằng cách nhận các bản tóm...

Tóm tắt một tài liệu trực tuyến

Làm việc với các tài liệu dài để nghiên cứu có thể mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Bạn có cần nỗ lực để đọc sâu tài liệu nguồn không? Quá tải thông tin cũng đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy khó khăn khi đưa nhiều thông...

Chia sẻ bản tóm tắt tự động của một bài viết trực tuyến

Khi bạn đọc hoặc viết một bài báo nghiên cứu, mẩu tin tức hoặc bài đăng trên blog và muốn chia sẻ nó với ai đó, bạn nên trình bày một cách ngắn gọn. Chia sẻ thông tin đơn giản và chính xác có thể tạo ra một sự khác...