Up

Vui lòng mở trang trong trình duyệt của bạn để sử dụng tính năng này.

Close

  1. Hỗ trợ
  2. Những thứ cơ bản

Những thứ cơ bản

Tóm tắt một văn bản

Cho dù từ điện thoại di động, máy tính bảng hay máy tính của bạn, để tóm tắt một văn...
3 phút đọc  •  1 May 2022

Tổng hợp một bài báo trực tuyến

Bạn có phải là một trong những người đọc rất nhiều bài báo một ngày trên internet? Bạn có muốn...
2 phút đọc  •  30 April 2022

Tóm tắt một tài liệu trực tuyến

Làm việc với các tài liệu dài để nghiên cứu có thể mất rất nhiều thời gian và năng lượng....
3 phút đọc  •  28 April 2022

Chia sẻ bản tóm tắt tự động của một bài viết trực tuyến

Khi bạn đọc hoặc viết một bài báo nghiên cứu, mẩu tin tức hoặc bài đăng trên blog và muốn...
5 phút đọc  •  27 April 2022

Tóm tắt âm thanh: Tối đa hóa thời gian và hiệu quả trong việc tìm kiếm kiến thức của bạn

Bạn thích đọc sách, nhưng bạn cần nhiều thời gian hơn. Đừng lo lắng; Đây là nơi tóm tắt âm...
11 phút đọc  •  15 April 2022