Up

Proszę otworzyć stronę w przeglądarce, aby skorzystać z tej funkcji.

Close

  1. Wsparcie
  2. Edukacja
  3. Czy Socrative wykrywa oszustwo? Oto pełna odpowiedź

 

Czy Socrative wykrywa oszustwo? Oto pełna odpowiedź

  • 4 minut czytania  •  10 stycznia 2023

 

Ściąganie na egzaminach jest odwiecznym problemem instytucji edukacyjnych i coraz trudniej jest mu zapobiegać. Wraz z pojawieniem się technologii problem ten stał się jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ uczniowie mogą teraz korzystać z szerokiej gamy narzędzi pomagających im oszukiwać.

W związku z tym ważne jest, aby nauczyciele rozumieli dostępne narzędzia i sposoby ich wykorzystania w celu zapobiegania oszustwom. Jednym z takich narzędzi jest Socrative, internetowy system odpowiedzi uczniów, który umożliwia nauczycielom tworzenie interaktywnych quizów, ankiet i ankiet.

W tym poście na blogu zobaczymy, czy Socrative może wykryć oszustwo i jak można go użyć, aby temu zapobiec.

Co to jest sokratejski?

Socrative to internetowy system quizów i odpowiedzi uczniów, który umożliwia nauczycielom szybką ocenę rozumienie tematu przez uczniów. Jest to narzędzie internetowe, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Socrative zapewnia również nauczycielom dane i raporty w czasie rzeczywistym dotyczące zrozumienia materiału przez uczniów.

Cechy Socrative

Socrative to potężne narzędzie do oceny zrozumienia uczniów w klasie. Jest wyposażony w szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie do wykrywania oszustw, takich jak losowe wybory odpowiedzi, wielokrotne próby i automatyczne zgłaszanie podejrzanych działań.

Ponadto funkcja quizu umożliwia nauczycielom tworzenie własnych, niestandardowych quizów w celu oceny zrozumienia przez uczniów materiału kursu. Dzięki potężnym narzędziom analitycznym Socrative może nawet śledzić indywidualne reakcje uczniów, aby zidentyfikować słabe punkty lub obszary, w których uczniowie mogą ściągać.

Czy Socrative ma funkcje zapobiegające oszustwom?

Tak, Socrative ma funkcje zapobiegające oszukiwaniu, aby upewnić się, że uczniowie ukończą swoją pracę. Jedna z funkcji obejmuje możliwość ustawienia przez nauczycieli licznika czasu dla każdego pytania i odpowiedzi, aby zniechęcić uczniów do kopiowania odpowiedzi innych uczniów lub korzystania z zasobów zewnętrznych.

Ponadto nauczyciele mogą włączać losowe pytania i odpowiedzi, tasować miejsca uczniów i wybierać spośród różnych typów pytań. Funkcje te pomagają stworzyć bezpieczne i uczciwe środowisko dla uczniów do przeprowadzania ocen.

Jak Socrative wykrywa oszustwo?

Jednym z powszechnych problemów związanych z narzędziami do oceniania online jest możliwość wykrycia oszustwa i upewnienia się, że uczniowie ukończą test samodzielnie. Socrative wykorzystuje różne metody wykrywania i zapobiegania oszukiwaniu, w tym: randomizację pytań, użycie timera i pytania wieloczęściowe.

Jako nauczyciel możesz także dostosować ustawienia, aby dodać więcej ograniczeń i zapobiec oszustwom. Dodatkowo Socrative ma funkcję analityczną, która pozwala przeglądać odpowiedzi uczniów i identyfikować wszelkie podejrzane działania.

Czy Socrative skutecznie zapobiega oszustwom?

Socrative to skuteczne narzędzie zapobiegające oszukiwaniu, ponieważ zmusza uczniów do logowania się przy użyciu unikalnych nazw użytkowników i haseł. Pozwala także nauczycielom stworzyć unikalny quiz dla każdej sesji i ustawić limit czasu dla uczniów na ukończenie quizu. Dzięki temu każdy uczeń bierze udział w tej samej wersji quizu i nikt nie może skopiować pracy innego ucznia.

Ponadto typy pytań Socrative pomagają ograniczyć zdolność uczniów do oszukiwania. Pytania wielokrotnego wyboru i prawda/fałsz są najtrudniejsze do oszukania, podczas gdy pytania z krótką odpowiedzią mogą być trudne do sprawdzenia. Nauczyciele mogą również korzystać z analizy quizów Socrative, aby śledzić, ile czasu zajęło każdemu uczniowi udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, co może pomóc zidentyfikować potencjalne oszustwo.

Chociaż Socrative jest dobry w zapobieganiu oszukiwaniu, niektórzy uczniowie wciąż znajdują sposób na oszukiwanie. Porozmawiajmy o tym, jak uczniowie próbują oszukać system Socrative.

Jak oszukać Socrative

Oszukiwanie na testach i egzaminach stało się niefortunną rzeczywistością we współczesnym środowisku szkolnym i uniwersyteckim, a podczas gdy nauczyciele ciężko pracują, aby walczyć ze ściąganiem, niektórzy uczniowie nieuchronnie znajdą sposób na oszukiwanie w sali egzaminacyjnej.

Jednak wraz z rozwojem cyfrowych platform do nauki i oceniania, takich jak Socrative, niektórzy uczniowie stali się biegli w znajdowaniu nowych i pomysłowych sposobów oszukiwania w tych testach online.

Istotne jest, aby nauczyciele upewnili się, że ich uczniowie są zniechęceni do ściągania i rozumieli różne metody stosowane przez uczniów w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w ocenianiu.

Oto jak uczniowie próbują uczyć:

1. Podziel się odpowiedziami z quizu z innymi

Oszukiwanie w Socrative można zrobić na wiele sposobów, ale jednym z najczęstszych jest dzielenie się odpowiedziami w quizie z przyjacielem lub kolegą z klasy online. Można to zrobić na dwa sposoby: wysyłając bezpośrednią wiadomość z odpowiedziami lub tworząc czat grupowy, w którym każdy może dzielić się odpowiedziami i współpracować przy quizie.

Jest to ryzykowna strategia, ponieważ nauczyciele mogą łatwo wykryć, czy te same odpowiedzi są wysyłane do wielu osób. Jeśli jednak zostanie dobrze wykonany i udostępniony tylko kilku zaufanym znajomym, jest to szybki i łatwy sposób na oszukanie Socrative.

2. Używanie wiadomości tekstowych do przekazywania odpowiedzi

Inną powszechną metodą oszukiwania w Socrative jest używanie wiadomości tekstowych do przekazywania odpowiedzi. Odbywa się to poprzez wymianę wiadomości tekstowych między uczniami lub poproszenie kogoś spoza klasy o wysłanie odpowiedzi do indywidualnego ucznia. Ta metoda oszustwa jest stosunkowo łatwa do wdrożenia i może być bardzo trudna do wykrycia.

Oszuści mogą łatwo usuwać wiadomości i ukrywać dowody oszustwa. Jeśli nauczyciel podejrzewa, że ​​uczniowie używają wiadomości tekstowych do oszukiwania, może poprosić uczniów, aby odłożyli telefony na czas testu, a nawet tymczasowo je wyłączyli.

3. Użyj zduplikowanego konta, aby odpowiedzieć na pytania

Jednym ze sposobów oszukiwania na Socrative jest utworzenie duplikatu konta. Możesz wtedy użyć tego konta do odpowiadania na pytania zamiast tego, z którego zwykle korzystasz. Ta metoda oszukiwania jest stosunkowo łatwa do wykonania, ponieważ Socrative nie ma systemu weryfikacji, który wykrywałby wiele kont powiązanych z tym samym użytkownikiem.

Jednak jest to również dość łatwe do wykrycia, ponieważ wszystkie odpowiedzi będą pochodzić z tego samego konta. Jeśli nauczyciel wykryje nietypowy wzorzec spójności i pochodzenia odpowiedzi, może zbadać dalej.

4. Wpisz odpowiedzi z innego urządzenia

Oszukiwanie na Socrative można również wykonać, wprowadzając odpowiedzi z innego urządzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna, jeśli kandydat ma dostęp do drugiego urządzenia, takiego jak laptop, smartfon czy tablet. Zdający może zalogować się do tego samego testu Socrative z drugiego urządzenia i wprowadzić odpowiedzi, które pojawiają się na urządzeniu głównym.

Ten rodzaj ściągania jest trudny do wykrycia przez nauczyciela i może nastąpić w ciągu kilku sekund. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele stosowali inne metody odstraszania uczniów od ściągania, takie jak uważne monitorowanie testu i zadawanie bardziej złożonych pytań.

Wskazówki dotyczące korzystania z Socrative, aby uniknąć oszukiwania

Oto sześć wskazówek, jak używać Socrative, aby uniknąć oszukiwania:

1. Twórz unikalne oceny — upewnij się, że każda tworzona ocena jest unikalna dla każdego ucznia, aby uczniowie nie mogli dzielić się swoimi odpowiedziami.

2. Ustaw limity czasowe — ustaw limit czasowy testu, aby utrudnić uczniom znalezienie odpowiedzi online.

3. Monitoruj aktywność uczniów – monitoruj aktywność swoich uczniów podczas oceniania, aby upewnić się, że nie udostępniają swoich odpowiedzi ani nie szukają odpowiedzi online.

4. Włącz randomizację – włącz funkcję randomizacji, która losuje pytania za każdym razem, gdy uczeń podchodzi do testu.

5. Wymagaj weryfikacji zdjęcia – wymagaj od uczniów przesłania zdjęcia podczas oceniania, aby pomóc zweryfikować, czy uczeń przystępujący do testu jest tym, który został do niego przypisany.

6. Używaj pytań wielokrotnego wyboru – używaj pytań wielokrotnego wyboru zamiast pytań otwartych, ponieważ uczniom trudniej jest porównać odpowiedzi, jeśli pytania są losowe.

Tak więc odpowiedź na pytanie „Czy Socrative wykrywa oszustwo?” jest tak. Socrative ma funkcje zapobiegające oszukiwaniu, które uniemożliwiają uczniom łatwe ściąganie.

Jednak ważne jest, aby nauczyciele rozważyli możliwość ściągania przez uczniów podczas korzystania z aplikacji. Chociaż można podjąć pewne kroki, aby zapobiec ściąganiu, nauczyciele powinni być świadomi tych ograniczeń, aby upewnić się, że ich uczniowie nie angażują się w nieetyczne zachowania.

Powiązane artykuły