Up

Otevřete prosím stránku ve vašem prohlížeči, abyste mohli použít tuto funkci.

Close

  1. Pomoc
  2. Vzdělávání
  3. Detekuje Socrative podvádění? Zde je úplná odpověď

 

Detekuje Socrative podvádění? Zde je úplná odpověď

  • 5 minut čtení  •  10 ledna 2023

 

Podvádění u zkoušek je letitý problém vzdělávacích institucí a je stále obtížnější mu předcházet. S příchodem technologií se tento problém ještě více zkomplikoval, protože studenti jsou nyní schopni využít širokou škálu nástrojů, které jim pomohou podvádět.

Jako takové je důležité, aby pedagogové rozuměli dostupným nástrojům a tomu, jak je lze použít k prevenci podvádění. Jedním z takových nástrojů je Socrative, webový systém odezvy studentů, který umožňuje učitelům vytvářet interaktivní kvízy, ankety a průzkumy.

V tomto blogovém příspěvku uvidíme, zda Socrative dokáže odhalit podvádění a jak jej lze využít, aby se mu zabránilo.

Co je Socrative?

Socrative je online kvíz a systém odpovědí studentů, který učitelům umožňuje rychle posoudit porozumění studentů tématu. Jedná se o webový nástroj, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.

Socrative také poskytuje učitelům data v reálném čase a zprávy o tom, jak jejich studenti látce rozumí.

Vlastnosti Socrative

Socrative je mocný nástroj pro hodnocení porozumění studentů ve třídě. Dodává se s řadou funkcí speciálně navržených pro detekci podvádění, jako jsou náhodné volby odpovědí, více pokusů a automatické hlášení podezřelé aktivity.

Navíc jeho funkce kvízu umožňuje učitelům vytvářet vlastní kvízy, aby změřili, jak studenti rozumějí učebním materiálům. Díky své výkonné analýze může Socrative dokonce sledovat jednotlivé reakce studentů a identifikovat oblasti slabých stránek nebo oblasti, kde mohou studenti podvádět.

Má Socrative anti-cheat funkce?

Ano, Socrative má anti-cheat funkce, které zajistí, že studenti dokončí svou vlastní práci. Jednou z funkcí je možnost učitelů nastavit časovač pro každou otázku a odpověď, aby studenty odradil od kopírování odpovědí jiných studentů nebo používání externích zdrojů.

Učitelé navíc mohou povolit náhodné otázky a odpovědi, zamíchat místa studentů a vybrat si z různých typů otázek. Tyto funkce pomáhají studentům vytvářet bezpečné a spravedlivé prostředí pro dokončení hodnocení.

Jak Socrative odhalí podvádění?

Jedním z běžných problémů s online hodnotícími nástroji je schopnost odhalit podvádění a zajistit, aby studenti dokončili hodnocení samostatně. Socrative používá různé metody k detekci a prevenci podvádění, včetně: randomizace otázek, použití časovače a vícedílných otázek.

Jako učitel můžete také upravit nastavení, abyste přidali další omezení a zabránili podvádění. Socrative má navíc analytickou funkci, která vám umožňuje kontrolovat odpovědi studentů a identifikovat jakoukoli podezřelou aktivitu.

Je Socrative účinný v prevenci podvádění?

Socrative je účinný nástroj, jak zabránit podvádění, protože nutí studenty přihlašovat se pomocí jedinečných uživatelských jmen a hesel. Umožňuje také učitelům vytvořit jedinečný kvíz pro každou relaci a nastavit časový limit pro studenty, aby kvíz dokončili. To zajišťuje, že každý student absolvuje stejnou verzi kvízu a nikdo nemůže kopírovat z písemky jiného studenta.

Typy otázek Socrative navíc pomáhají omezit schopnost studentů podvádět. Nejtěžší je podvádět otázky s více možnostmi a pravdivé/nepravdivé otázky, zatímco otázky s krátkou odpovědí mohou být pro veterináře složité. Učitelé mohou také využít kvízové ​​analýzy Socrative ke sledování, jak dlouho každému studentovi trvalo, než odpověděl na každou otázku, což může pomoci identifikovat jakýkoli potenciální podvod.

Přestože je Socrative dobrý v prevenci podvádění, někteří studenti stále nacházejí způsob, jak podvádět. Pojďme diskutovat o tom, jak se studenti snaží ošidit systém Socrative.

Jak podvádět Socrative

Podvádění u testů a zkoušek se stalo nešťastnou realitou v moderním školním a vysokoškolském prostředí, a zatímco učitelé tvrdě bojují s podváděním, někteří studenti si nevyhnutelně najdou způsob, jak podvádět ve zkušební hale.

S nástupem digitálních vzdělávacích a hodnotících platforem, jako je Socrative, se však někteří studenti stali zběhlými v hledání nových a vynalézavých způsobů, jak tyto online testy podvádět.

Je nezbytné, aby učitelé zajistili, že jejich studenti nebudou odrazováni od podvádění, a aby pochopili různé metody, které studenti používají k získání nespravedlivé výhody při hodnocení.

Zde je návod, jak se studenti snaží učit:

1. Sdílejte odpovědi na kvíz s ostatními

Podvádění na Socrative lze provést mnoha způsoby, ale jedním z nejběžnějších je sdílení odpovědí na kvíz s přítelem nebo spolužákem online. To lze provést dvěma způsoby: zasláním přímé zprávy s odpověďmi nebo vytvořením skupinového chatu, kde mohou všichni sdílet odpovědi a spolupracovat na kvízu.

Jedná se o riskantní strategii, protože učitelé mohou snadno zjistit, zda jsou stejné odpovědi zasílány více lidem. Pokud se to však udělá dobře a sdílí se jen s několika důvěryhodnými přáteli, je to rychlý a snadný způsob, jak podvádět Socrative.

2. Používání textových zpráv ke komunikaci odpovědí

Další běžnou metodou podvádění na Socrative je používání textových zpráv ke sdělování odpovědí. To se provádí výměnou textových zpráv mezi studenty nebo požádáním někoho mimo třídu, aby poslal odpovědi jednotlivému studentovi. Tato metoda podvádění je poměrně snadno implementovatelná a může být velmi obtížné ji odhalit.

Podvodníci mohou snadno mazat zprávy a skrývat důkazy o podvádění. Pokud má učitel podezření, že studenti používají textové zprávy k podvádění, může je požádat, aby během testu odložili své telefony, nebo je dokonce dočasně vypnuli.

3. K zodpovězení otázek používejte duplicitní účet

Jedním ze způsobů, jak podvádět Socrative, je vytvořit duplicitní účet. Tento účet pak můžete použít k zodpovězení otázek místo toho, který byste normálně používali. Tato metoda podvádění je relativně snadná, protože Socrative nemá zaveden žádný ověřovací systém pro detekci více účtů spojených se stejným uživatelem.

Je však také docela snadné jej odhalit, protože všechny odpovědi budou pocházet ze stejného účtu. Pokud učitel zjistí neobvyklý vzorec konzistence a původu odpovědí, může dále zkoumat.

4. Zadejte odpovědi z jiného zařízení

Podvádění na Socrative lze také provést zadáním odpovědí z jiného zařízení. Tato metoda je zvláště užitečná, pokud má kandidát přístup k druhému zařízení, jako je notebook, smartphone nebo tablet. Vyšetřovaný se může přihlásit do stejného testu Socrative z druhého zařízení a zadat odpovědi, které se objeví na primárním zařízení.

Tento typ podvádění je pro učitele obtížné odhalit a může se stát během několika sekund. Proto je důležité, aby učitelé používali jiné metody, jak studenty od podvádění odradit, jako je bedlivé sledování testu a používání složitějších otázek.

Tipy, jak používat Socrative, abyste se vyhnuli podvádění

Zde je šest tipů, jak používat Socrative, abyste se vyhnuli podvádění:

1. Vytvářejte jedinečná hodnocení – Ujistěte se, že každé hodnocení, které vytvoříte, je pro každého studenta jedinečné, aby studenti mezi sebou nemohli sdílet své odpovědi.

2. Nastavit časové limity – Nastavte časový limit pro hodnocení, aby bylo pro studenty obtížnější najít odpovědi online.

3. Monitorujte aktivitu studentů – Sledujte aktivitu svých studentů, když absolvují test, abyste měli jistotu, že nesdílejí své odpovědi nebo nehledají odpovědi online.

4. Povolit randomizaci – povolí funkci randomizace, která zamíchá otázky pokaždé, když student provede hodnocení.

5. Vyžadovat ověření fotografie – Vyžadovat od studentů, aby při provádění testu nahráli fotografii, která pomůže ověřit, že student, který test provádí, je tím, kdo je k němu přiřazen.

6. Používejte otázky s více možnostmi – Používejte spíše otázky s více možnostmi než otázky s otevřeným koncem, protože pro studenty je obtížnější porovnávat odpovědi, jsou-li otázky náhodné.

Takže odpověď na otázku „Detekuje Socrative podvádění?“ je ano. Socrative má anti-cheat funkce, které zabraňují studentům snadno podvádět.

Je však důležité, aby učitelé při používání aplikace zvážili možnost podvádění studentů. I když lze podniknout určité kroky k zabránění podvádění, učitelé by si měli být vědomi těchto omezení, aby zajistili, že se jejich studenti nebudou zapojovat do neetického chování.

Související články