Up

Vänligen öppna sidan i din webbläsare för att använda den här funktionen.

Close

  1. Bistånd
  2. Utbildning
  3. Topp 8 tips för att effektivt hantera och använda skolologigrupper

 

Topp 8 tips för att effektivt hantera och använda skolologigrupper

  • 4 minuter läsning  •  10 januari 2023

 

Skoologigrupper kan vara ett otroligt kraftfullt verktyg för att underlätta kollaborativt lärande i det virtuella klassrummet. Genom att skapa en plattform för studenter att arbeta tillsammans, kommunicera och dela resurser, kan Schoology Groups hjälpa till att bygga en känsla av gemenskap och främja en mer interaktiv inlärningsupplevelse.

Men att hantera och använda Schoology-grupper effektivt kan vara lite svårt, särskilt om du är ny på plattformen.

I det här blogginlägget kommer vi att dela med oss ​​av våra bästa tips för att hantera och använda Schoology-grupper effektivt.

Tips #1: Definiera tydligt syftet och målen för varje grupp

Innan du ens börjar skapa dina Schoology-grupper är det viktigt att du tar dig tid att tänka på varje grupps syfte och mål. Vad vill du att dina elever ska uppnå genom grupparbete? Vilka färdigheter eller kunskaper hoppas du att de ska få? Genom att tydligt definiera målen och målen för varje grupp kommer du att bättre kunna vägleda dina elever mot framgång och säkerställa att deras tid att arbeta i grupper är meningsfull och produktiv.

För att kommunicera dessa mål och mål till dina elever är det en bra idé att skapa en gruppuppdrag eller en uppsättning vägledande principer. Detta kan vara så enkelt som några punkter som beskriver viktiga gruppmål, eller en mer detaljerad beskrivning av de färdigheter och kunskaper du hoppas att eleverna ska förvärva.

Tips #2: Organisera gruppmedlemmarna i mindre undergrupper

Om du har en stor klass, kanske du vill överväga att organisera dina elever i mindre undergrupper inom varje skolologigrupp. Detta kan bidra till att göra grupparbetet mer hanterbart och säkerställa att varje elev har möjlighet att delta och bidra.

Det finns flera sätt att dela in elever i undergrupper. Ett alternativ är att helt enkelt randomisera eleverna i mindre grupper. Alternativt kan du låta eleverna själv välja i grupper baserat på deras intressen eller förmågor. Det kan också vara till hjälp att då och då blanda ihop sammansättningen av undergrupperna, så att eleverna får möjlighet att arbeta med olika människor och har olika perspektiv.

Tips #3: Använd Schoologys inbyggda gruppkommunikationsverktyg

Schoology erbjuder ett antal inbyggda kommunikationsverktyg som kan vara till stor hjälp för att underlätta grupparbete. Du kan till exempel använda gruppchattfunktionen för att låta eleverna kommunicera i realtid, eller använda diskussionsforum för att ha mer djupgående konversationer om ett visst ämne.

Det är viktigt att fastställa grundregler för gruppkommunikation för att säkerställa att den förblir fokuserad och respektfull. Du kanske vill överväga att ställa in en specifik tid varje dag för gruppchatt eller fastställa riktlinjer för lämpligt språk och beteende.

Tips #4: Uppmuntra elevernas deltagande och engagemang

En av de främsta fördelarna med skolologigrupper är att de ger eleverna möjlighet att samarbeta och lära av varandra. Detta kan dock bara ske om eleverna aktivt deltar och engagerar sig i gruppen.

Det finns några strategier du kan använda för att uppmuntra elevernas deltagande och engagemang i dina skolologigrupper. Ett alternativ är att tilldela specifika roller till varje elev (t.ex. handledare, anteckningsförare, etc.), vilket kan bidra till att ge dem en känsla av ägarskap och ansvar. Du kan också överväga att använda interaktiva aktiviteter eller spel för att göra grupparbetet roligare och mer engagerande.

Tips #5: Övervaka gruppaktivitet och framsteg

Som lärare är det viktigt att regelbundet kolla in dina skolologigruppers aktivitet och framsteg för att se till att de är på rätt spår och gör framsteg mot sina mål. Det finns flera sätt att göra detta:

Ett alternativ är att ställa in regelbundna incheckningar eller framstegsrapporter, antingen via gruppchatt eller ett särskilt diskussionsforum. Detta kan vara ett bra sätt att få en känsla av hur gruppen mår och identifiera områden som kan behöva mer stöd eller uppmärksamhet.

Ett annat alternativ är att använda Schoologys inbyggda betygs- och feedbackverktyg för att spåra gruppframsteg. Du kan till exempel använda rubrikfunktionen för att bedöma kvaliteten på grupparbeten eller använda betygssättning online för att ge feedback på specifika uppgifter eller uppgifter.

Tips #6: Använd Schoologys samarbetsverktyg

En av fördelarna med Schoology är att den erbjuder ett antal inbyggda samarbetsverktyg som kan göra grupparbete enklare. Du kan till exempel använda Google Drive-integrationen för att låta eleverna arbeta med delade dokument i realtid, eller använda funktionen för dokumentredigering för att arbeta tillsammans med samma dokument.

För att få ut så mycket som möjligt av dessa samarbetsverktyg är det viktigt att fastställa tydliga riktlinjer för hur de ska användas. Du kanske vill ställa in specifika tider för grupparbeten eller fastställa regler för hur ändringar ska göras i delade dokument.

Tips #7: Använd Schoologys betygs- och feedbackverktyg

Schoology har ett antal inbyggda betygs- och feedbackverktyg som kan vara till stor hjälp för att ge eleverna det stöd och den vägledning de behöver för att lyckas. Du kan till exempel använda rubrikfunktionen för att bedöma kvaliteten på grupparbeten eller använda betygssättning online för att ge feedback på specifika uppgifter eller uppgifter.

För att få ut så mycket som möjligt av dessa betygs- och feedbackverktyg är det viktigt att fastställa tydliga kriterier för vad du letar efter i studentarbetet. Du kan också överväga att ge feedback i en mängd olika format (t.ex. skriftlig feedback, ljudfeedback, videofeedback, etc.) för att säkerställa att du når alla dina elever.

Tips #8: Uppmuntra gruppsjälvförvaltning

En av nycklarna till framgångsrikt grupparbete är att ge eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och sitt eget arbete. Genom att uppmuntra självförvaltning i gruppen kan du hjälpa eleverna att utveckla viktiga färdigheter som problemlösning, kommunikation och samarbete.

Det finns några strategier du kan använda för att uppmuntra gruppsjälvhantering i dina skolologigrupper. Ett alternativ är att tilldela specifika roller till varje elev (t.ex. handledare, anteckningsförare, etc.), vilket kan bidra till att ge dem en känsla av ägarskap och ansvar. Du kan också överväga att använda interaktiva aktiviteter eller spel för att göra grupparbetet roligare och mer engagerande.

Skapa och hantera Schoology Groups Vanliga frågor

Vad är en skolologigrupp?

En Schoology-grupp är ett samarbetsutrymme inom Schoology där medlemmar kan dela resurser, chatta och arbeta med projekt tillsammans.

Hur skapar jag en skolologigrupp?

För att skapa en Schoology-grupp, gå till fliken ”Grupper” i huvudmenyn och klicka på knappen ”Skapa grupp”. Därifrån kan du namnge din grupp och bjuda in medlemmar.

Kan vem som helst gå med i en skolologigrupp?

Det beror på gruppinställningarna. Vissa grupper kan vara öppna för alla, medan andra kan kräva en inbjudan eller godkännande för att gå med.

Kan en skolologigrupp ha flera lärare?

Ja, en skolologigrupp kan ha flera lärare. Dessa lärare kommer att ha möjlighet att lägga till och ta bort medlemmar, lägga upp meddelanden och betygsätta uppgifter.

Kan jag anpassa min Schoology-grupplayout?

Ja, du kan anpassa layouten för din Schoology-grupp genom att lägga till eller ta bort moduler på startsidan, till exempel en kalender eller en resurslista. Du kan också anpassa ditt partis färgschema och tema.

Kan jag använda Schoology Groups för distansundervisning?

Ja, skolologigrupper är ett utmärkt verktyg för distansinlärning. Lärare kan använda grupper för att tilldela och betygsätta uppgifter, vara värd för virtuella möten och underlätta diskussioner med elever.

Kan jag se aktiviteten i en skolologigrupp?

Ja, du kan se en skolologigrupps aktivitet genom att gå till fliken ”Aktivitet” i huvudmenyn. Detta kommer att visa dig ett flöde med all senaste aktivitet inom gruppen, inklusive nya inlägg, resurstillägg och inlämningar av uppgifter.

Slutsats

Vi hoppas att dessa tips har gett dig några användbara idéer för att hantera och använda skolologigrupper effektivt. Oavsett om du är en erfaren veteran eller nybörjare inom Schoology, kommer dessa strategier att hjälpa dig att få ut det mesta av detta kraftfulla verktyg och säkerställa att dina elever kan samarbeta och lära sig effektivt.

Om du vill lära dig mer om att använda Schoology effektivt finns det ett antal resurser tillgängliga online. Skoologihjälpcentret erbjuder till exempel en mängd information om allt från att skapa grupper och inlämningsuppgifter till betygsättning och feedback. Dessutom kan du överväga att gå med i en Schoology-användargrupp eller onlinegemenskap, där du kan få kontakt med andra lärare och dela bästa praxis.

Relaterade artiklar