Up

Vui lòng mở trang trong trình duyệt của bạn để sử dụng tính năng này.

Close

  1. Hỗ trợ
  2. công cụ trực tuyến
  3. Nguồn lực cuối cùng để ra quyết định: Hướng dẫn toàn diện về kỹ thuật tư duy

 

Nguồn lực cuối cùng để ra quyết định: Hướng dẫn toàn diện về kỹ thuật tư duy

  • 11 phút đọc  •  8 May 2023

 

Đưa ra quyết định có thể là một nhiệm vụ khó khăn, và không có gì lạ tại sao. Trong một thế giới ngày càng trở nên phức tạp, áp lực phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn chưa bao giờ lớn hơn.

Theo một nghiên cứu của McKinsey, các nhà quản lý dành trung bình 23 giờ một tuần cho việc ra quyết định, trong khi một nghiên cứu của HBR cho thấy các công ty chỉ đưa ra quyết định 50% thời gian với mức độ tự tin phù hợp.

Sự thật là, chúng ta thường bị choáng ngợp bởi số lượng lớn các tùy chọn có sẵn cho chúng ta và chúng ta đấu tranh để tìm ra cách tốt nhất về phía trước.

Rất may, vẫn còn hy vọng. Enter Untools.co, một trang web cung cấp một bộ sưu tập toàn diện các công cụ và khuôn khổ tư duy được thiết kế để giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn, giải quyết các vấn đề phức tạp và hiểu các hệ thống phức tạp.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách Untools.co có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Làm thế nào Untools.co bắt đầu

Untools là một nền tảng trực tuyến được thiết kế để giúp người dùng suy nghĩ hiệu quả và hiệu quả hơn. Nó cung cấp một bộ sưu tập các công cụ, khuôn khổ và tài nguyên có thể được sử dụng để giúp giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và hiểu rõ hơn về hệ thống.

Các công cụ có sẵn trên Untools bao gồm các lĩnh vực như tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và giao tiếp.

Nền tảng trực tuyến được tạo ra bởi Adam Amran, một nhà thiết kế sản phẩm đến từ Brno, Cộng hòa Séc, người muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người khác. Tất cả các công cụ và tài nguyên có sẵn trên Untools đều miễn phí.

Untools là một nguồn tài nguyên vô giá khi ra quyết định. Bộ sưu tập các công cụ và khung tư duy của trang web có thể giúp cấu trúc và sắp xếp các suy nghĩ một cách rõ ràng và súc tích, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định sáng suốt.

Hơn nữa, các công cụ trên Untools cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về hoạt động sâu hơn của hệ thống, cho phép họ khám phá những hạn chế, thái độ và thành kiến có thể hạn chế việc ra quyết định của họ. Điều này giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn.

Công cụ tư duy có sẵn trên Untools.co

Untools.co web cung cấp cho người dùng một loạt các công cụ và khuôn khổ tư duy để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Những công cụ này bao gồm các lĩnh vực như tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và giao tiếp, và được thiết kế để giúp người dùng suy nghĩ hiệu quả và hiệu quả hơn. Với những tài nguyên này, người dùng có thể tiếp cận các quyết định với sự tự tin hơn và hiểu ý nghĩa của các lựa chọn của họ.

Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét các loại kỹ thuật tư duy khác nhau có sẵn trên Untools.co và cách chúng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định đúng đắn.

  1. Tư duy hệ thống

Tư duy hệ thống là một kỹ thuật giúp xác định các mẫu và kết nối giữa các yếu tố khác nhau của một vấn đề. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về vấn đề và nhấn mạnh tầm quan trọng của các kết nối, giúp đưa ra quyết định tốt hơn. Trang web Untools.co cung cấp một số công cụ và khuôn khổ liên quan đến kiểu suy nghĩ này.

Ví dụ: công cụ “System Dynamics” của họ được thiết kế để xác định các trình điều khiển chính của hệ thống – các yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến hành vi của hệ thống. Bằng cách hiểu các trình điều khiển này, người dùng có thể đưa ra quyết định có tính đến bức tranh lớn hơn.

Dưới đây là một số công cụ hệ thống có sẵn trên untools.co;

Bản đồ khái niệm – Bản đồ khái niệm là một công cụ tư duy hệ thống giúp các cá nhân hiểu mối quan hệ giữa các thực thể trong một khái niệm hoặc hệ thống.

Vòng tròn kết nối – Vòng tròn kết nối là một công cụ tư duy hệ thống giúp các cá nhân hiểu các mối quan hệ và xác định các vòng phản hồi trong hệ thống.

Mô hình tảng băng trôi – Mô hình tảng băng trôi là một công cụ tư duy hệ thống giúp các cá nhân khám phá nguyên nhân gốc rễ của các sự kiện bằng cách xem xét các mức độ trừu tượng ẩn.

Vòng phản hồi cân bằng – Vòng phản hồi cân bằng là một công cụ tư duy hệ thống đại diện cho một cơ chế đẩy lùi sự thay đổi để tạo ra sự ổn định trong hệ thống.

Củng cố vòng phản hồi – Vòng phản hồi củng cố là một công cụ tư duy hệ thống giúp các cá nhân hiểu được lực lượng đằng sau những thay đổi theo cấp số nhân.

  1. Giải quyết vấn đề

Tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phức tạp đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy phản biện. May mắn thay, Untools.co cung cấp một số chiến lược giải quyết vấn đề có thể giúp người dùng chia nhỏ các vấn đề lớn thành các phần nhỏ hơn, có thể quản lý được.

Một trong những chiến lược giải quyết vấn đề phổ biến nhất trên trang web là “Tư duy thiết kế”. Chiến lược này liên quan đến việc chia nhỏ một vấn đề thành các thành phần cốt lõi của nó và khám phá các giải pháp khác nhau. Nó cũng khuyến khích người dùng xem xét các quan điểm khác nhau và khuyến khích sự sáng tạo khi tìm kiếm giải pháp.

Sơ đồ Ishikawa – Sơ đồ Ishikawa là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nó liên quan đến việc tạo ra một biểu đồ xương cá để phân tích các yếu tố khác nhau góp phần gây ra vấn đề và xác định nguyên nhân cơ bản.

Sơ đồ giải quyết xung đột – Sơ đồ giải quyết xung đột là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi cho xung đột.

Mô hình tư duy năng suất – Mô hình tư duy hiệu quả là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả.

Thang trừu tượng – Thang trừu tượng là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân định hình vấn đề của họ tốt hơn bằng cách xem xét các mức độ trừu tượng khác nhau.

Đảo ngược – Đảo ngược là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân tiếp cận vấn đề từ một quan điểm khác

Cây vấn đề – Cây vấn đề là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân cấu trúc và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống.

Nguyên tắc đầu tiên – Nguyên tắc đầu tiên là một công cụ giải quyết vấn đề giúp các cá nhân chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các yếu tố cơ bản và tạo ra các giải pháp sáng tạo từ đó.

  1. Ra quyết định

Ra quyết định là một kỹ năng thiết yếu cần có trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ môi trường cá nhân đến chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định hiệu quả không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì nó liên quan đến việc đánh giá nhiều lựa chọn và xem xét các yếu tố khác nhau. May mắn thay, Untools.co cung cấp một loạt các công cụ ra quyết định có thể giúp các cá nhân điều hướng quá trình ra quyết định hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số khuôn khổ về việc ra quyết định của untools.co;

Cynefin framework – Khung Cynefin là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân hiểu các tình huống khác nhau và chọn một phản ứng thích hợp.

Sáu chiếc mũ tư duy – Sáu chiếc mũ tư duy là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân nhìn vào một quyết định từ các quan điểm khác nhau.

Tư duy bậc hai – Tư duy bậc hai là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân xem xét hậu quả lâu dài của các quyết định của họ.

Eisenhower Matri x – Ma trận Eisenhowerlà một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân ưu tiên hành động và nhiệm vụ của họ theo tầm quan trọng và cấp bách.

Ladder of Inference – The Ladder of Inference là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân tránh đi đến kết luận vội vàng và đưa ra quyết định dựa trên thực tế.

Ma trận quyết định – Ma trận quyết định là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân chọn tùy chọn tốt nhất bằng cách xem xét nhiều yếu tố.

Sự tự tin quyết định tốc độ so với chất lượng – Sự tự tin quyết định tốc độ so với chất lượng Công cụ ra quyết định giúp các cá nhân xác định sự đánh đổi giữa tốc độ và chất lượng khi xây dựng sản phẩm.

Mô hình lựa chọn khó khăn – Mô hình lựa chọn khó khăn là một công cụ ra quyết định giúp các cá nhân tìm ra loại quyết định họ đang đưa ra.

  1. Công cụ giao tiếp

Untools.co cũng cung cấp các công cụ và khuôn khổ giao tiếp để giúp các cá nhân giao tiếp hiệu quả hơn. Chúng ta hãy xem xét một số công cụ giao tiếp có sẵn trên trang web:

Kim tự tháp Minto – Kim tự tháp Minto là một công cụ giao tiếp giúp các cá nhân cấu trúc giao tiếp của họ một cách rõ ràng và súc tích. Nó liên quan đến việc chia nhỏ một thông điệp thành các yếu tố cơ bản của nó, bao gồm tình huống, sự phức tạp, câu hỏi, câu trả lời và bằng chứng, để làm cho giao tiếp hiệu quả và rõ ràng hơn.

Tình huống-Hành vi-Tác động – Công cụ Tình huống-Hành vi-Tác động là một công cụ giao tiếp giúp các cá nhân đưa ra phản hồi rõ ràng hơn cho người khác mà không phán xét. Nó liên quan đến việc mô tả tình huống, hành vi cụ thể được quan sát và tác động của nó, để làm cho phản hồi khách quan và có thể hành động hơn

Lợi ích của việc sử dụng Untools

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng untools để cải thiện năng suất kinh doanh.

Tăng hiệu quả và hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề

Untools cung cấp một loạt các công cụ giải quyết vấn đề được thiết kế để giúp người dùng suy nghĩ hiệu quả và hiệu quả hơn. Những công cụ này bao gồm các lĩnh vực như tư duy hệ thống, thiết kế sản phẩm và truyền thông, và lý tưởng cho các doanh nghiệp cần giải quyết các vấn đề phức tạp. Bằng cách sử dụng các công cụ này, các doanh nghiệp có thể hợp lý hóa quy trình giải quyết vấn đề của họ, giảm thời gian cần thiết để xác định giải pháp và đưa ra quyết định tốt hơn.

Cải thiện việc ra quyết định

Untools cung cấp nhiều khuôn khổ ra quyết định khác nhau có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn. Các khuôn khổ này bao gồm các lĩnh vực như quản lý rủi ro, phân tích các bên liên quan và phân tích chi phí-lợi ích. Bằng cách sử dụng các công cụ này, các doanh nghiệp có thể cải thiện quá trình ra quyết định của họ, giảm nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng.

Tăng cường đổi mới

Untools cung cấp một loạt các kỹ thuật tư duy sáng tạo có thể giúp các doanh nghiệp tạo ra các ý tưởng và giải pháp mới. Những kỹ thuật này bao gồm các lĩnh vực như động não, lập bản đồ tư duy và tư duy thiết kế. Bằng cách sử dụng các công cụ này, các doanh nghiệp có thể thúc đẩy văn hóa đổi mới, cải thiện sản phẩm và dịch vụ của họ và đi trước đối thủ.

Tăng cường hợp tác và giao tiếp

Untools cung cấp các công cụ giao tiếp có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện sự cộng tác và giao tiếp trong nhóm của họ. Những công cụ này bao gồm các lĩnh vực như phản hồi, giải quyết xung đột và giao tiếp hiệu quả. Bằng cách sử dụng các công cụ này, các doanh nghiệp có thể tăng cường làm việc theo nhóm, giảm xung đột và cải thiện giao tiếp tổng thể.

Hiểu rõ hơn về hệ thống

Untools cung cấp một loạt các công cụ tư duy hệ thống có thể giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các hệ thống mà họ hoạt động bên trong. Những công cụ này bao gồm các lĩnh vực như sơ đồ vòng lặp nhân quả, ánh xạ khái niệm và vòng tròn kết nối. Bằng cách sử dụng các công cụ này, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về các hệ thống phức tạp mà họ hoạt động bên trong, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Kết thúc

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về Untools.co và những cách mà nó có thể giúp mọi người đưa ra quyết định hiệu quả hơn. Chúng tôi đã khám phá các loại kỹ thuật tư duy khác nhau có sẵn, chẳng hạn như tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và giao tiếp, cũng như các ứng dụng và ý nghĩa của chúng đối với việc ra quyết định.

Chúng tôi cũng đã xem xét các chiến lược giải quyết vấn đề khác nhau có thể được sử dụng kết hợp với Untools.co.

Nhìn chung, độc giả nên học được rằng Untools.co cung cấp một nguồn tài nguyên tuyệt vời để đưa ra quyết định và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của một người. Bằng cách sử dụng các công cụ và khuôn khổ khác nhau được cung cấp bởi trang web, người dùng có thể phát triển một cách tiếp cận hiệu quả để ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Do đó, người đọc sẽ có thể sử dụng Untools.co để đưa ra quyết định tốt hơn và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề tổng thể của họ.

Những bài viết liên quan