THÔNG BÁO PHÁP LÝ

 

1. Trình bày công cụ văn bản trực tuyến

 

Theo điều 6 của luật nước Pháp số 2004-575 ngày 24 tháng 6 năm 2004 về niềm tin vào Nền kinh tế kỹ thuật số, chúng tôi xin thông báo cho người dùng về ứng dụng Resoomer.com và danh tính của những người và thực thể tham gia sản xuất và vận hành ứng dụng và trang web:
Chủ sở hữu: RESOOMER - Paris (Pháp)
Ứng dụng: resoomer.com
Quản lý xuất bản: RESOOMER - contact@resoomer.com

 

2. Điều khoản và điều kiện sử dụng chung của công cụ văn bản và các dịch vụ được cung cấp

 

Việc sử dụng công cụ resoomer.com ngụ ý chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện các điều kiện chung được quy định dưới đây. Các điều kiện này có thể được sửa đổi hoặc tăng cường bất cứ lúc nào, do đó người dùng công cụ resoomer.com nên kiểm tra chúng thường xuyên.

 

3. Mô tả các dịch vụ được cung cấp

 

Công cụ resoomer.com là một dịch vụ cho phép người dùng tóm tắt theo cách phù hợp với dữ liệu văn bản của chính họ. Mỗi người dùng có trách nhiệm sử dụng và tóm tắt nội dung.

 

4. Giới hạn hợp đồng liên quan đến dữ liệu kỹ thuật

 

Công cụ văn bản trực tuyến sử dụng các công nghệ sau: JavaScript, Html, Php, Css, Xml.
RESOOMER sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến việc sử dụng trang web này. Người dùng cam kết truy cập trang web bằng phần cứng gần đây không chứa bất kỳ vi rút nào với phiên bản trình duyệt mới nhất.

 

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 

Chúng tôi từ chối bản quyền về các bản tóm tắt được tạo cho bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn một chức năng xử lý văn bản hoặc một vài trong số chúng hoạt động trên dữ liệu mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua hệ thống của chúng tôi.

 

6. Chính sách bảo mật

 

Chúng tôi sẽ giữ các văn bản mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi không giữ bản sao của chúng và không lưu bất kỳ bản nào trong số chúng. Ngoại trừ, nếu một ngày chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng cụ thể để giữ và quản lý văn bản của bạn.

 

7. Cookies

 

Trang web resoomer.com có thể cài đặt (các) cookie trên máy tính của người dùng. Cookie là một tệp nhỏ, không thể được sử dụng để nhận dạng người dùng, nhưng lưu trữ thông tin liên quan đến trình duyệt trang web của máy tính. Điều này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các lần truy cập tiếp theo vào trang web, cũng như cho phép các phép đo khác nhau về tần suất truy cập.

 

8. Luật áp dụng và quyền tài phán

 

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng công cụ văn bản trực tuyến resoomer.com đều chịu sự điều chỉnh của luật nước pháp, cụ thể là phải tuân theo luật pháp của Pháp. Tòa án Paris có thẩm quyền quyết định duy nhất.