JURIDISKT MEDDELANDE

 

1. Presentation av onlinetextverktyget

 

I enlighet med artikel 6 i den franska lagen nr 2004-575 från den 24 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informerar vi härmed användarna av Resoomer.com-applikationen om identiteten hos personer och enheter som är involverade i att producera och driva applikationen och hemsidan :
Ägare: RESOOMER - Paris (Frankrike)
Applikation: resoomer.com
Publikationschef: RESOOMER - contact@resoomer.com

 

2. Allmänna villkor för användning av textverktyget och de tjänster som erbjuds

 

Användningen av resoomer.com-verktyget innebär fullständig och ovillkorlig acceptans av de allmänna villkoren nedan. Dessa villkor kan ändras eller förstärkas när som helst, så användarna av resoomer.com-verktyget rekommenderas att kontrollera dem regelbundet.

 

3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster

 

Resoomer.com-verktyget är en tjänst som gör det möjligt för användare att sammanfatta på ett relevant sätt sina egna textdata. Varje användare är ansvarig för dess användning och det sammanfattade innehållet.

 

4. Avtalsbegränsningar avseende tekniska data

 

Onlinetekstverktyget använder följande tekniker: JavaScript, Html, Php, Css, Xml.
RESOOMER kommer inte att hållas ansvarig för skador eller förluster relaterade till användningen av denna webbplats. Användaren förbinder sig att komma åt sajten med ny maskinvara som inte innehåller några virus med den senaste webbläserversion som är uppdaterad.

 

5. Ansvarsbegränsningar

 

Vi frånskriver oss upphovsrätt på sammanfattningar som genereras åt dig. Vi tillhandahåller bara en ordbehandlingsfunktion eller flera av dem som använder de uppgifter som du skickar till oss via vårt system.

 

6. Integritetspolicy

 

På inget vis behåller vi texter som du skickar till oss via vårt system. Vi lagrar inte kopior av dem och sparar inte någon av dem. Förutom om vi en dag erbjuder dig funktionaliteter för att behålla och hantera dina texter.

 

7. Cookies

 

Att surfa på webbplatsen resoomer.com kan resultera i installation av cookie(s) på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte kan användas för att identifiera användaren, men som lagrar information som rör datorns surfning på en webbplats. De sålunda erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta efterföljande besök på webbplatsen såväl som att möjliggöra olika mätningar av besöksfrekvensen.

 

8. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion

 

Varje tvist som rör användningen av onlinetekstverktyget resoomer.com regleras av fransk lag eller är underlagt fransk lag. De behöriga domstolarna i Paris ska ha exklusiv behörighet.