Up

Bu özelliği kullanabilmek için lütfen sayfayı tarayıcınızda açın.

Close

  1. Yardım
  2. Pratik tavsiye
  3. Stoacı Bilgelikle Üretkenlik Sanatında Ustalaşmak

 

Stoacı Bilgelikle Üretkenlik Sanatında Ustalaşmak

  • 7 dakika okuma  •  23 Ekim 2023

 

Eski bir Yunan felsefesi olan Stoacılık, yaşamlarında barış, amaç ve üretkenlik arayan birçok kişi için yol gösterici bir ışık olmuştur. Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi büyük düşünürlerin öğretilerine dayanan Stoacılık, dünyadaki yerimizi ve zorluklarını en iyi şekilde nasıl aşabileceğimizi anlamak için bir çerçeve sağlar.

Asırlık bir felsefenin günümüz üretkenliği ile nasıl bir ilişkisi olduğu merak edilebilir. Cevap, kontrol, odaklanma ve rasyonaliteyi vurgulayan Stoacı ilkelerde yatmaktadır. Mevcut çalışma ortamımızda, dikkat dağıtıcı şeyler her yerdedir ve performans gösterme baskısı her zaman mevcuttur.

Stoacılık, duygularımızı yönetme, gerçekten önemli olana odaklanma ve netlik ve amaçlı kararlar alma konusunda içgörüler sunar. Bireyler, Stoacı ilkeleri anlayarak ve uygulayarak, yalnızca çıktı açısından değil, aynı zamanda çalışmalarının kalitesi ve anlamlılığı açısından da üretkenliklerini artırabilirler.

Bu makale, Stoacı öğretileri ve bunların çağdaş çalışma alanında üretkenliği artırmayla olan ilişkisini derinlemesine incelemektedir. Hadi başlayalım!

Duyguların Kontrolü

Duygular günlük hayatımızda çok önemli bir rol oynar, düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve kararlarımızı etkiler. Duygular doğal ve gerekli olsa da, kontrol edilmeyen duygular üretkenliğin önünde engel olabilir. Stoacılık, kendine hakim olmanın ve kişinin duyguları üzerinde kontrol sahibi olmanın önemini öğretir. Bunu yaparak, kişi odaklanmayı sürdürebilir ve duyguların yargıyı bulandırmamasını sağlayabilir.

Örneğin, üzerinde çalıştığınız bir projenin eleştiri aldığı bir durumu düşünün. Ani bir duygusal tepki, savunmacılık veya öfke olabilir. Bununla birlikte, Stoacı öz-ustalık uygulayarak, kişi geri adım atabilir, geri bildirimi objektif olarak değerlendirebilir ve projeyi geliştirmek için yapıcı bir şekilde kullanabilir. Bu sadece işin kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi karar vermeyi de teşvik eder.

Ünlü bir Stoacı filozof olan Seneca bir keresinde şöyle demişti: “Hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekiyoruz.” Bu, genellikle algılanan tehditlere veya zorluklara dayanan duygusal tepkilerimizin gerçek olaylardan daha zayıflatıcı olabileceği gerçeğini vurgulamaktadır. Duygularımızı kontrol ederek gereksiz stresi ve dikkat dağıtıcı unsurları önleyebilir ve üretkenliğin artmasının önünü açabiliriz.

Araştırmalar ayrıca, duyguları düzenleme yeteneğini içeren daha yüksek duygusal zekaya sahip bireylerin profesyonel yaşamlarında daha başarılı olma eğiliminde olduklarını göstermiştir.

Kontrolümüz Altında Olana Odaklanın

Stoacılığın temel öğretilerinden biri kontrol ikilemidir. Stoacı bir filozof olan Epiktetos, kontrolümüz altındaki şeylere odaklanmamız ve onun dışındakileri kabul etmemiz gerektiğini vurguladı. Üretkenlik bağlamında, bu ilke oyunun kurallarını değiştirebilir.

Profesyonel alanda, çok sayıda görev, son teslim tarihi ve sorumluluk altında ezilmek kolaydır. Ancak, dikkatimizi gerektiren her şey bunu gerçekten hak etmiyor. Neyin kontrolümüz altında olduğunu ve neyin olmadığını ayırt ederek, görevleri daha etkili bir şekilde önceliklendirebiliriz. Örneğin, dış piyasa koşullarını kontrol edemesek de, bunları yönlendirmek için yanıtımızı, stratejilerimizi ve eylemlerimizi kontrol edebiliriz.

Erteleme, birçok kişinin boğuştuğu başka bir üretkenlik katilidir. Çoğu zaman, ertelemenin temel nedeni, başarısızlık korkusu veya bir görevin büyüklüğüdür. Neyin gerekli olduğuna ve kontrolümüz dahilinde olduğuna odaklanarak, görevleri yönetilebilir parçalara ayırabilir ve bunları sistematik olarak ele alabiliriz. Bu yaklaşım yalnızca bir göreve başlamayla ilişkili ataleti azaltmakla kalmaz, aynı zamanda istikrarlı bir ilerleme sağlar.

Future Business Journal“da yayınlanan bir araştırma, özellikle zorlu durumlarda kontrolleri altındaki yönlere odaklanan bireylerin daha yüksek düzeyde motivasyon ve performans sergilediğini ortaya koydu. Bu, kontrol edilebilir olana odaklanma konusundaki Stoacı bilgeliğin altını çizer.

Nesnelliği Geliştirmek

Stoacılık, rasyonelliğe ve nesnelliğe yüksek bir değer verir. Bir nesnellik zihniyeti geliştirerek, önyargılar, duygular veya dış baskılar tarafından gölgelenmeyen kararlar alınabilir. Bu, kararların önemli sonuçlara yol açabileceği bir çalışma ortamında özellikle değerlidir.

Stoacı filozoflar, rasyonalitenin yol gösterici ilkemiz olduğuna inanıyorlardı. Bir Roma imparatoru ve Stoacı filozof olan Marcus Aurelius, meditasyonlarında sık sık net düşünmenin önemi hakkında yazdı. Önyargıları ve önyargılı kavramları ortadan kaldırarak, durumların gerçekte oldukları gibi görülebileceğine inanıyordu. Profesyonel bir ortamda bu, duygular veya dış etkilerden ziyade gerçeklere, verilere ve mantıksal akıl yürütmeye dayalı zorlukları, fırsatları ve kararları değerlendirmek anlamına gelir.

Örneğin, zorlu bir iş kararıyla karşı karşıya kalındığında, Stoacı bir yaklaşım, ilgili tüm bilgileri toplamayı, artıları ve eksileri tartmayı ve içgüdüsel duygular veya akran baskısı yerine rasyonel analize dayalı bir karar vermeyi içerir.

Kaotik Bir Çalışma Ortamında Zihinsel Berraklığı Korumak

Günümüzün çalışma ortamı, dikkatimizi çekmek için yarışan birden fazla görev, son teslim tarihi ve baskı ile genellikle kaotik olabilir. Bu tür senaryolarda, zihinsel berraklığı korumak çok önemlidir. Stoacılık bize iç pusulamıza ve rasyonel zihnimize odaklanarak kaosun üstesinden gelmeyi öğretir. Bunu yaparak, görevlere öncelik verebilir, net kararlar verebilir ve sakin ve objektif bir zihniyetle zorlukların üstesinden gelebiliriz.

Bu Stoacı nesnelliği geliştirmenin pratik bir yolu,kişinin zihnini boşaltmak, derin nefes almak veya kısa meditasyon seanslarına katılmak için iş günü boyunca eşit molalar vermektir.Bu uygulamalar, daha net düşünmeye ve daha iyi karar vermeye izin vererek zihni sıfırlamaya yardımcı olabilir.

Öz Disiplinin Erdemi

Stoacı felsefenin temel taşlarından biri olan öz disiplin, özellikle uzun vadeli kazançlar lehine kısa vadeli ayartmalara direnme açısından kendini kontrol etme yeteneğidir. Üretkenlik alanında, öz disiplin tutarlı çaba, etkili zaman yönetimi ve görevlerin tamamlandığını görme esnekliği anlamına gelir.

Zaman sınırlı bir kaynaktır ve onu nasıl yönettiğimiz üretkenliğimizi doğrudan etkiler. Stoacılar zamanın değerini anladılar ve akıllıca kullanılmasını savundular. Öz disiplin uygulayarak, kişi dikkat dağıtıcı şeylerin cazibesine direnebilir, eldeki göreve odaklanabilir ve zamanı verimli bir şekilde tahsis edebilir.

Örneğin, mesai saatleri içinde sürekli olarak e-postaları veya sosyal medyayı kontrol etmenin cazibesini düşünün. Bu faaliyetler anında memnuniyet sunsa da, daha verimli kullanılabilecek değerli zamanı tüketirler. Disiplinli bir yaklaşım, bu tür faaliyetler için belirli zamanlar belirlemeyi ve birincil görevlere müdahale etmemelerini sağlamayı içerir.

Tutarlılık, uzun vadeli hedeflere ulaşmanın anahtarıdır. Stoacılık bize, doğası ne olursa olsun, görevlere titizlik ve özveriyle yaklaşmayı öğretir. İster sıradan bir idari görev, ister yüksek riskli bir proje olsun, tutarlı bir çaba uygulamak, işin kişinin elinden gelen en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

Epiktetos, kişinin görevini gayret ve bağlılıkla yapmasının önemini vurguladı. Profesyonel bir bağlamda bu, büyük veya küçük her göreve aynı düzeyde özveriyle yaklaşmak anlamına gelir. Zamanla, bu Stoacı titizlik, iş kalitesinde ve genel üretkenlikte önemli gelişmelere yol açabilir.

Stoacı Meditasyon ve Yansıma

Meditasyon ve yansıma, Stoacı pratiğin ayrılmaz bileşenleridir. Meditasyon genellikle Doğu felsefeleriyle ilişkilendirilirken, Stoacılar da farklı bir yaklaşımla da olsa bu uygulamayı benimsediler. Stoacılar için meditasyon ve derinlemesine düşünme, netlik kazanmak, iç gözlem yapmak ve kişinin eylemlerini değerleriyle uyumlu hale getirmek için araçlardır.

Stoacı meditasyon, kişinin kendini şimdiki anda topraklaması ve hedefleri hakkında netlik kazanmasıyla ilgilidir. Profesyonel bir bağlamda, meditasyon yapmak için zaman ayırmak, kişinin hedeflerini damıtmasına, daha geniş bir organizasyonel bağlamdaki rolünü anlamasına ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olabilir.

Örneğin, bir yönetici ekibin hedefleri, karşılaştıkları zorluklar ve ellerindeki kaynaklar üzerinde meditasyon yapabilir. Bu netlik, daha iyi karar vermeye, görevlerin önceliklendirilmesine ve kaynakların tahsis edilmesine yol açabilir.

Başka bir Stoacı uygulama olan yansıma, kişinin eylemlerini, kararlarını ve sonuçlarını gözden geçirmeyi içerir. Marcus Aurelius, ‘Meditasyonlar’ında, eylemlerini ve bunların Stoacı erdemlerle uyumunu analiz ederek sık sık kendine yansıtıcı notlar yazdı.

Kişinin profesyonel rutinine günlük bir yansıma pratiğini dahil etmek son derece faydalı olabilir. Günün sonunda, nelerin başarıldığını, hangi zorluklarla karşılaşıldığını ve bunlara nasıl yanıt verildiğini gözden geçirmek için birkaç dakikanızı ayırmak, kişinin çalışma alışkanlıkları hakkında fikir verebilir. Bu yansıtıcı uygulama, iyileştirme alanlarını vurgulayabilir, olumlu davranışları pekiştirebilir ve kişinin daha büyük profesyonel hedeflere odaklanmasını sağlayabilir.

Değerlerimize Göre Yaşamak

Stoacılık, kişinin değerlerine göre yaşamanın, tatmin edici ve anlamlı bir yaşama giden yol olduğunu öğretir. Profesyonel alanda, kişinin görev ve sorumluluklarını kişisel değerlerle uyumlu hale getirmesi, memnuniyetin, motivasyonun ve üretkenliğin artmasına yol açabilir.

Her bireyin kararlarına ve eylemlerine rehberlik eden bir dizi temel değeri vardır. Bu değerler dürüstlük, çalışkanlık, şefkat veya önemli görülen diğer ilkeleri içerebilir. Kişinin profesyonel görevleri bu değerlerle uyumlu olduğunda, iş sadece bir amaç için bir araçtan daha fazlası haline gelir; kişinin inanç ve ilkelerinin bir yansıması haline gelir.

Örneğin, yeniliğe ve yaratıcılığa değer veren bir kişi, yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmasına ve yeni çözümler uygulamasına olanak tanıyan bir rolde büyük memnuniyet bulacaktır. Tersine, kişinin işi değerlerine aykırıysa, memnuniyetsizliğe, motivasyonun düşmesine ve üretkenliğin azalmasına neden olabilir.

İş, kişisel değerlerle uyumlu olduğunda, daha derin bir anlam kazanır. Görevler artık sadece yapılacaklar listesindeki öğeler değil, daha büyük bir amaca yönelik adımlar haline geliyor. Bu uyum, zorluklar karşısında bile yenilenmiş motivasyona yol açabilir.

Seneca, amaçlı eylemin önemini vurguladı. Kişinin eylemleri değerleriyle uyumlu olduğunda, bir amaç ve tatmin yaşamına yol açtığına inanıyordu. Profesyonel bir bağlamda bu, kişinin temel inançlarıyla rezonansa giren roller, görevler ve projeler bulmak anlamına gelir.

Şükran Uygulaması

Minnettarlık, yalnızca Stoacı bir kavram olmasa da, şimdiki anı takdir etme ve her durumda değeri tanıma konusundaki Stoacı öğretilerle uyumludur. Profesyonel dünyada, şükran duymanın çalışma ortamı ve kişilerarası ilişkiler üzerinde derin etkileri olabilir.

Olumlu bir çalışma ortamı üretkenlik, yaratıcılık ve genel iş tatmini için elverişlidir. Minnettarlık, böyle bir ortamın teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Bireyler, meslektaşlarının çabaları için minnettarlıklarını ifade ettiklerinde, bu bir takdir ve takdir kültürü yaratır. Bu da morali yükseltir ve işbirlikçi bir ruhu teşvik eder.

Araştırmalar , takdir edildiğini ve tanındığını hisseden çalışanların kuruluşlarına bağlı, motive ve sadık olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. İyi yapılmış bir iş için basit bir ‘teşekkür’, ekip toplantılarında teşekkür veya takdir e-postaları, olumlu bir çalışma ortamı yaratmada uzun bir yol kat edebilir.

Minnettarlık Profesyonel İlişkileri Nasıl Geliştirebilir?

Meslektaşlarla, üstlerle veya astlarla profesyonel ilişkiler, herhangi bir organizasyonun bel kemiğini oluşturur. Minnettarlık, güveni, karşılıklı saygıyı ve işbirliğini teşvik ederek bu ilişkileri güçlendirebilir.

Bir meslektaşınızın yardımı için minnettarlığınızı ifade etmek, bir ekip üyesinin katkısını kabul etmek veya bir amirin rehberliğini takdir etmek daha güçlü profesyonel bağlar kurabilir. Bu minnettarlık jestleri, kişinin ilişkiye değer verdiğini ve ekip çalışmasının önemini kabul ettiğini gösterir.

Marcus Aurelius’un sözleriyle, ‘Sürü için iyi olmayan, arı için iyi değildir.’ ” Bu Stoacı bilgelik, kolektif refahın önemini vurgular. Bireyler, işyerinde şükran duyarak kolektif iyiliğe katkıda bulunabilir, üretkenliği artırabilir ve olumlu profesyonel ilişkiler geliştirebilirler.

Son

Stoacılık, zengin tarihi ve zamansız bilgeliği ile modern dünyada üretkenliği artırmaya yönelik paha biçilmez içgörüler sunar. Stoacılık, duygusal kontrol, odaklanma, nesnellik, öz disiplin, meditasyon, değerlerle uyum ve şükran konusundaki öğretileri aracılığıyla, üretkenliğe yalnızca görev tamamlamanın ötesine geçen bütünsel bir yaklaşım sağlar.

Stoacı ilkeleri profesyonel yaşamlarımıza entegre ederek, zorlukların üstesinden net bir şekilde gelebilir, rasyonel kararlar verebilir ve işimizde daha derin anlamlar bulabiliriz. Bu uygulamalar sadece çıktılarımızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda katkılarımızın kalitesini ve önemini de artırır.

Dikkat dağıtıcı unsurların yaygın olduğu ve baskıların sürekli olduğu bir dünyada, Stoacılık bizi amaçlı eyleme, anlamlı çalışmaya ve dengeli bir yaşama yönlendiren bir yol gösterici görevi görür. Stoacı bilgeliği benimsemek, profesyonel yolculuğumuzu dönüştürerek üretkenliği, memnuniyeti ve büyümeyi artırabilir.

İlgili Makaleler