Up

Vänligen öppna sidan i din webbläsare för att använda den här funktionen.

Close

  1. Bistånd
  2. Verktyg på nätet
  3. Är du nyfiken på AI? Så här lär du dig det

 

Är du nyfiken på AI? Så här lär du dig det

  • 5 minuter läsning  •  25 maj 2023

 

I en värld som alltmer formas av artificiell intelligens (AI) har det blivit viktigt att förstå dess begrepp och tillämpningar. Att navigera i komplexiteten i AI kan dock vara skrämmande, särskilt för individer utan programmering eller komplex matematisk bakgrund.

Det är här Elements of AI, ett samarbete mellan MinnaLearn och Helsingfors universitet, kommer in. Denna gratis onlinekurs är speciellt utformad för att ta itu med smärtpunkterna hos AI-nykomlingar, vilket ger en omfattande introduktion till AI samtidigt som den avmystifierar dess komplikationer.

I den här artikeln får du lära känna fördelarna och karriärvägarna som finns tillgängliga på din AI-resa.

Låt oss börja.

Översikt över delar av AI-plattformen

Elements of AI är ett samarbetsinitiativ mellan MinnaLearn, ett online-inlärningsföretag, och Helsingfors universitet, en av Finlands ledande akademiska institutioner. MinnaLearn och Helsingfors universitet gick samman med det gemensamma målet att ge individer med olika bakgrund möjlighet att förstå och engagera sig i artificiell intelligens (AI).

Helsingfors universitet, grundat 1640, är Finlands äldsta och största institution för akademisk utbildning. Med en rik historia av vetenskaplig forskning och innovation har universitetet spelat en viktig roll för att främja kunskap och bidra till samhället. Genom partnerskapet Elements of AI bidrar Helsingfors universitet med sin expertis inom AI-forskning och -utbildning, vilket säkerställer att kursinnehållet är korrekt, aktuellt och akademiskt rigoröst.

MinnaLearn, å andra sidan, är ett online-lärande företag som är dedikerat till att utrusta individer med de färdigheter som krävs för framtidens arbete. Deras uppdrag ligger i linje med målet att göra AI-utbildning tillgänglig för en bred publik. MinnaLearn bidrar till utvecklingen och leveransen av kursen Elements of AI, vilket säkerställer att den är utformad för att vara tillgänglig och förståelig för individer utan programmering eller komplex matematisk bakgrund.

MinnaLearn och Helsingfors universitet har tillsammans skapat en omfattande och engagerande läroplan som täcker grunderna i AI. Partnerskapet sammanför universitetets akademiska expertis med MinnaLearns pedagogiska kunnande, vilket resulterar i en högkvalitativ pedagogisk erfarenhet. Kursen Elements of AI har fått globalt erkännande och har antagits av elever från över 170 länder.

Detta samarbete visar vikten av tvärvetenskapligt samarbete och kraften i att kombinera akademisk kunskap med innovativa undervisningsmetoder. Genom att samarbeta med ledande institutioner som Helsingfors universitet syftar Elements of AI till att ge eleverna en väl avrundad och effektfull inlärningsupplevelse, så att de kan navigera i AI-världen med tillförsikt och bidra till en ansvarsfull utveckling.

Vad är AI och varför är det viktigt att lära sig AI?

Artificiell intelligens (AI) är en gren av datavetenskap som fokuserar på att skapa intelligenta maskiner som kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. AI-system är utformade för att analysera data, fatta välgrundade beslut, lära av erfarenheter och anpassa sig till nya indata.

Att lära sig AI är avgörande av flera skäl. För det första förändrar AI-tekniken snabbt olika aspekter av våra liv. Från röstassistenter och rekommendationssystem till självkörande bilar och medicinsk diagnostik blir AI alltmer integrerat i våra vardagliga upplevelser. Genom att förstå AI kan individer fatta välgrundade beslut om att anta och använda dessa tekniker effektivt.

För det andra har AI potential att driva betydande samhälleliga och ekonomiska framsteg. Från att förbättra vårdresultaten till att optimera transportsystem kan AI hjälpa till att lösa komplexa problem och förbättra effektiviteten inom olika branscher. Genom att lära sig AI kan individer aktivt bidra till utvecklingen och införandet av AI-lösningar och säkerställa en ansvarsfull och etisk användning av dem.

För det tredje är AI-färdigheter mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I takt med att AI fortsätter att utvecklas finns det en växande efterfrågan på yrkesverksamma som är skickliga inom AI-relaterade områden som maskininlärning, datavetenskap, naturlig språkbehandling och robotik. Genom att förvärva AI-kunskaper och färdigheter kan individer låsa upp olika karriärmöjligheter och förbli konkurrenskraftiga på en föränderlig arbetsmarknad.

Dessutom främjar inlärning av AI kritiskt tänkande och etiska överväganden. Det gör det möjligt för individer att förstå AI-systemens möjligheter och begränsningar, inklusive potentiella fördomar, integritetsproblem och sociala konsekvenser. Detta ger individer möjlighet att aktivt delta i diskussioner och beslutsprocesser om utveckling, reglering och användning av AI, vilket säkerställer att dess fördelar fördelas rättvist och dess risker minimeras.

Vilka är fördelarna med att lära sig AI från delar av AI?

Att lära sig AI från Elements of AI-plattformen erbjuder flera fördelar:

Tillgänglighet: Kursen Elements of AI är utformad för att vara tillgänglig för personer utan programmering eller komplicerad matematisk bakgrund. Det ger en nybörjarvänlig introduktion till AI, vilket gör det lättare för alla att förstå och lära sig.

Omfattande innehåll: Kursen täcker ett brett spektrum av AI-ämnen, inklusive vad AI är, dess potentiella inverkan på samhället och de grundläggande begreppen och algoritmerna bakom AI-metoder. Det ger en holistisk förståelse för AI, så att eleverna kan förstå både de teoretiska och praktiska aspekterna av fältet.

Praktiska övningar: Elements of AI-kursen innehåller praktiska övningar, vilket gör det möjligt för eleverna att tillämpa sina kunskaper och få praktisk erfarenhet. Detta praktiska tillvägagångssätt hjälper till att förstärka de begrepp som behandlas i kursen och främjar en djupare förståelse av AI-principer.

Flexibilitet: Kursen kan slutföras i sin egen takt, vilket ger flexibilitet att lära sig enligt individuella scheman och preferenser. Eleverna kan få tillgång till kursmaterialet och slutföra övningarna när det passar dem, vilket möjliggör en personlig inlärningsupplevelse.

Bred räckvidd och gemenskap: Kursen Elements of AI har vunnit global popularitet med deltagare från över 170 länder. Detta skapar en mångsidig lärande gemenskap där eleverna kan delta i diskussioner, utbyta idéer och samarbeta med medstudenter över hela världen. Plattformen erbjuder också en online-community och studentstödskanaler för ytterligare vägledning och interaktion.

Värdefulla färdigheter och möjligheter: Att lära sig AI genom Elements of AI-plattformen utrustar individer med värdefulla färdigheter och kunskaper inom ett snabbt växande område. Kunskaper i AI öppnar möjligheter för karriärer inom datavetenskap, maskininlärning och relaterade domäner. Det gör det också möjligt för enskilda personer att bidra till en ansvarsfull och etisk utveckling och användning av AI-teknik och forma deras inverkan på samhället.

Några karriärvägar inom AI

AI erbjuder ett brett utbud av karriärvägar med rikliga möjligheter för dem som är intresserade av detta område och vill börja från Elements of AI-plattformen. Här är några detaljerade karriärvägar inom AI:

Dataforskare: Dataexperter samlar in, analyserar och tolkar stora datauppsättningar för att extrahera meningsfulla insikter. De använder AI-tekniker som maskininlärningsalgoritmer för att bygga prediktiva modeller och fatta datadrivna beslut. Datavetare arbetar inom olika branscher för att lösa komplexa problem och optimera processer.

Maskininlärningsingenjör: Maskininlärningsingenjörer fokuserar på att designa och implementera maskininlärningsalgoritmer och modeller. De arbetar med att träna, utvärdera och distribuera AI-system som kan lära sig och förbättra från data. Maskininlärningstekniker samarbetar med dataforskare och programvarutekniker för att skapa intelligenta program och system.

AI-forskare: AI-forskare arbetar med att flytta fram gränserna för AI genom vetenskaplig utforskning. De utvecklar innovativa algoritmer, modeller och tekniker för att förbättra AI-systemens kapacitet och prestanda. AI-forskare arbetar ofta inom akademin eller forskningsinstitutioner och tänjer på gränserna för AI-kunskap.

AI-etiker: AI-etiker fokuserar på AI-teknikens etiska överväganden och samhällspåverkan. De undersöker de etiska konsekvenserna av AI, tar itu med partiskhet och rättvisefrågor och säkerställer ansvarsfull utveckling och användning av AI-system. AI-etiker spelar en viktig roll i utformningen av AI-policyer, riktlinjer och regler.

Robotingenjör: Robotikingenjörer kombinerar AI och robotik för att skapa intelligenta maskiner och system. De designar, utvecklar och programmerar robotar som kan utföra uppgifter autonomt eller interagera med människor. Robotikingenjörer arbetar inom områden som tillverkning, sjukvård och utforskning och tänjer på gränserna för vad robotar kan åstadkomma.

Specialist på naturlig språkbehandling (NLP): NLP-specialister fokuserar på att utveckla AI-system som kan förstå, tolka och generera mänskligt språk. De arbetar med uppgifter som språköversättning, attitydanalys, chattrobotar och taligenkänning. NLP-specialister bidrar till utvecklingen av AI-drivna applikationer och tjänster som interagerar med användare på ett naturligt och intuitivt sätt.

Hur man får delbart certifikat från element i AI

För att få ett delbart certifikat från Elements of AI, slutför kursen genom att slutföra alla nödvändiga övningar och moduler. Om du går kursen Building AI har du möjlighet att köpa ett delbart certifikat för 50 € (inklusive moms, om tillämpligt).

När du har slutfört kursen och vid behov köpt certifikatet, gå till det på din profilsida där det kommer att finnas tillgängligt i digital form.

Du kan sedan ladda ner och dela certifikatet på professionella nätverksplattformar som LinkedIn eller inkludera det i ditt CV. Kom ihåg att intyget är digitalt och endast tillgängligt på kursens språk.

Inslag Up

Elements of AI har visat sig vara en ovärderlig resurs för individer som vill förstå och utforska AI-världen. Genom att ge en omfattande introduktion till AI-koncept och applikationer har kursen gett elever från olika bakgrunder möjlighet att få AI-kompetens. Den anmärkningsvärda deltagarstatistiken belyser den globala efterfrågan på AI-utbildning och det växande erkännandet av dess betydelse i dagens värld.

Genom Elements of AI har eleverna inte bara fått kunskap utan också anslutit sig till en livlig gemenskap av likasinnade individer, främjar samarbete och inspirerar nya idéer. Denna kurs utrustar individer med den nödvändiga grunden för att navigera i det ständigt utvecklande landskapet för AI med tillförsikt. Eftersom AI fortsätter att driva innovation och omforma branscher erbjuder Elements of AI en väg att ligga före kurvan och fatta välgrundade beslut om de etiska och samhälleliga konsekvenserna av AI-teknik.

Omfamna kraften i AI, gå med i den globala AI-communityn och forma framtiden genom din förståelse och utforskning av AI med Elements of AI som din guide.

Relaterade artiklar